Trestný cvik "ZAJÍČEK"


JSI TVRDŠÍ, NEŽ SI MYSLÍŠ!